MENU

MPK telah menubuhkan satu Pasukan Khas Task Force bagi membuat kaji selidik dan mempercepatkan proses kelulusan Permit Sementara
di dalam kawasan MPK.

Peniaga Kecil/Penjaja yang ingin menjalankan aktiviti perniagaan
diminta untuk mengisi maklumat asas di dalam Google Form sebagaimana dibawah
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdiQXUuXIn-nhsfm…/viewform…

Kerjasama yang diberikan sangat dihargai dan diucapkan terima kasih.

 

MPK has established a special Task Force for survey and accelerating the temporary Permit approval process in MPK area.Small traders/hawkers wishing to carry out business activities are requested to fill in the basic information in Google Form as below

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdiQXUuXIn-nhsfm…/viewform…

The cooperation was given very much appreciated and pronounced thank you

info_permit_sementara