MENU

Secara Ringkasan

Bil Aktiviti Tempoh (Hari Bekerja)
1 Permohonan Pelan Rumah Kediaman/Kedai 37 Hari
2 Permohonan Pelan Ubahan dan Tambahan (Tidak Berisiko) 14 Hari
3 Permohonan Pelan Ubahan dan Tambahan Bangunan Kilang (Berisiko) 37 Hari
4 Permohonan Pelan Perumahan/Kompeni Perniagaan 37 Hari
5 Permohonan Sokongan CFO/SijilSiap dan Pematuhan (CCC) 14 Hari
6 Permohonan Permit Tutup Jalan, Pemasangan Kanopi, Meletakkan Kenderaan Berat 7 Hari
7 Permohonan Pelan Infrastruktur 37 Hari
8 Permohonan Pelan Kebenaran Merancang 37 Hari
9 Permohonan Pelan Landskap 37 Hari
10 Permohonan Lesen Premis Perniagaan (Tidak Berisiko) 1 Hari
11 Permohonan Lesen Premis Perniagaan (Berisko) 14 Hari
12 Pembayaran Kepada Kontraktor/Pembekal (Dokumen Tuntutan Lengkap dan Diperakui) 14 Hari
13 Permohonan Pembayaran Balik Wang Amanah (Dokumen Tuntutan Lengkap dan Diperakui) 14 Hari
14 Penyerahan Bil Cukai Harta Tidak Lewat dari 25hb Jan/25hb Julai
15 Penyerahan Notis Tuntutan 14 Hari
16 Penilaian Bangunan 30 Hari
17 Maklumbalas Aduan Yang Diterima Kepada Pengadu 1 Hari