MENU

List Department Directory of Kluang Municipal Cauncil

No. Department Name Telephone Number
1 Jabatan Kejuruteraan 07-7771448
2 Jabatan Pembangunan 07-7771461
3 Jabatan Kewangan (Wisma MPK) 07-7771413
4 Jabatan Kewangan (Semakan Cukai diPejabat MPK, Jalan Pejabat Kerajaan) 07-7771466
5

Jabatan Pelesenan (Pejabat)

Jabatan Pelesenan (Kaunter)

07-7771443

07-7771470

6 Jabatan Penguatkuasaan dan Letak Kereta (Kaunter, Wisma MPK) 07-7771606
7 Jabatan Penguatkuasaan dan Letak Kereta (Pejabat MPK, Jalan Pejabat Kerajaan)

07-7715603

07-7771111

8 Jabatan Perancangan Bandar 07-7771463
9 Bahagian Penilaian Harta 07-7771460
10 Bahagian Pengurusan Harta 07-7771464
11 Bahagian Teknologi Maklumat 07-7771401
12 Bahagian Sumber Manusia 07-7771473
13 Bahagian Pentadbiran Am 07-7771469 / 1405
14 Bahagian Kesihatan Awam 07-7771604
15 Bahagian Landskap 07-7771603
16 Unit Undang-Undang 07-7771720
17 Unit Inspektorat/Tunggakan Hasil

07-7771912

07-7767703

18 Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) 07-7734344
19 Unit Perpustakaan Awam

Dewasa : 07-7771611

Kanak-kanak :  07-7771614

20 Unit Komunikasi Korporat 07-7771401/1402
21 Unit Kemasyarakatan 07-7771670
22 Unit Pusat Sehenti (OSC) 07-7771423
23 Unit Audit Dalam 07-7771472